Brist på proportionella resonemang

Borde undervisningen i skolan i betydligt högra grad fokusera på proportionalitet och proportionella resonemang?
Det hävdar Linda Marie Ahl och Ola Helenius i bloggen Dubbla vinkeln.

»»» Läs vidare [Dubbla vinkeln]