Bedömningen som blev en snubbeltråd

Undervisningens betydelse glöms bort när elevernas läs- och skrivförmåga ska bedömas i årskurs 1. Dessutom missar eleverna en veckas ordinarie undervisning varje gång, skriver lektorerna Karin Jönsson och Jan Nilsson. Sedan 2016 är det obligatoriskt att använda bedömningsunderlaget i svenska och matematik i årskurs 1. Resultaten av bedömningen ska kunna utgöra underlag på kommunnivå när resurser ska fördelas till klasser och skolor.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]