40 000 elever redan anmälda till Kängurun

Det tog knappt 20 dagar för lärare runt om i Sverige att anmäla fler än 40 000 elever till den världsomspännande Kängurutävlingen som går av stapeln torsdagen den 15 mars. I denna matematiktävling deltar ungefär 6 miljoner elever från 60 länder varav ca 120 000 elever i Sverige.

Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM har tillsammans med SKM, Svenska Kommittén för matematikutbildning, arrangerat tävlingen sedan den introducerades i Sverige 1999. Avsikten är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Kängurun är in delad i sex olika klasser från Milou för förskoleklass till Student för gymnasiets kurs 4-5. De hittills ca 3 000 tävlingsproblemen med facit och uppgifter att arbeta vidare med finns fritt tillgängliga på NCM:s webbplats.

Läs mer och anmäl din klass senast den 11 mars …

Kängurutävlingens problembank med uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med”..

Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?

Hur går Kängurutävlingen till?

Startsidan för Kängurun

Anmäl dig till Kängurutävlingen 2018