Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]