nr 1, 2018

2018:1
Superhjältar och vänskap
Åsa Boman
Genom temaarbeten går det att skapa gott arbetsklimat och samtidigt arbeta ämnesintegrerat. Här beskriver en lärare dels ett tema om superhjältar och dels hur en planerad lektion om matematikaktiviteten förklara genomfördes under en inspelning till Matematiklyftets modul för förskoleklassen.Rika lösningar på rika problem
– att välja glasskulor
Rimma Nyman, Anna Ida Säfström & Eva Taflin
Ett rikt problem för åk F–3 som handlar om kombinatorik, konkretiseras enkelt tillsammans med yngre elever. Problemet engagerar, väcker elevernas intresse och öppnar upp för diskussioner som utvecklar matematiska kompetenser.

Varför modeller spelar roll
Kara Louise Imm
I samband med inbjudan till Matematikbiennalen 2018 bad vi Imm om en artikel till Nämnaren. Tidigare har flera av lärarutbildarna på Pedagogen i Göteborg varit i New York, blivit inspirerade av Mathematics in the City och berättat om det i flera föregående artiklar.

Förhållanden, sammansatta enheter och proportionella resonemang
Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Denna artikel sammanfattar trösklar i elevers utveckling av proportionella resonemang. Tre tidigare artiklar finns i Nämnaren 2017, nummer 2–4.

Bedömningsarbete på Nydalaskolan
Jessica Håkansson
Genom ett strukturerat arbete med Bedömningsstöd i taluppfattning görs eleverna i hög grad delaktiga i sitt matematiklärande. Författaren beskriver också ett nära samarbete mellan matematikläraren och specialläraren.

Finns det donkar i Karlstad?
Elisabet Mellroth & David Sjöö
I Nämnarens artikelserie om elever särbegåvade i matematik beskrevs för ett år sedan ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Här får vi ta del av en av kreativa och utmanande uppgifter som utvecklades i projektet.

Uppslaget: Donkarna
Elisabet Mellroth & David Sjöö

Elevers skrivande i matematik
Anna Teledahl
Papper och penna används ofta på matematiklektioner. Författaren diskuterar hur elevers matematiktexter kan och bör bli en egen väl definierad textgenre.

EPA blir STAR
Problemlösning i matematik
Malin Hagström & Frida Wetterstrand
Två lärarutbildare har utvecklat den numera välkända EPA-modellen till något de kallar STAR-modellen. Syftet är att på ett tydligare sätt involvera studenterna i metakognitiva reflektioner.

Viktigt på riktigt med Sigma 8
Anna Efremova & Stina Hallén
Lärare på en skola som som vunnit matematiktävlingen Sigma 8 berättar om det förberedande arbetet, nervpirret på tävlingsdagen och hur skolans deltagande också motiverar de yngre eleverna.

Kan gymnasieelever bedriva forskning?
Jakob Lavröd
I Nämnarens artikelserie om elever särbegåvade i matematik tas här ett steg in i fysikens värld. Gymnasieelever som genom tävlingen International Young Physicists Tournament får möjlighet att arbeta med problemlösning i fysikforskningens framkant ser hur teoribildningen vilar på matematisk grund.

Sagt & gjort:Baskunskaper i dubbel bemärkelse
Multiplikation med knutna nävar
Tobias Möllerström
Ett sätt att använda händerna för att utföra multiplikationerna för sexans till tians tabell.

Gymnasieelever är positiva till digitala responssystem
Peter Disbo, Ulrika Edoff, Oskar Hellblom, Jamileh Setoodeh & Torsten Tordai
Fem gymnasielärare undersökte om användning av digitala responssystem kunde öka elevernas motivation och stärka deras kunskapsinhämtning i matematik. Resultatet var till övervägande del positivt.

Svansklippning och andra förtjusande matematiska aktiviteter
Hania Uscka-Wehlou
Det är inte bara det nyttiga som är attraktivt i matematiken, det är också – och ibland framförallt – det estetiska som ger oss glädjen av och lust att lära matematik. Författaren berättar om sina glädjeögonblick i möten med matematik.

Kängurusidan.

Problemavdelningen: Blockmetoden.
Cecilia Christiansen & Doris Lindberg