Matematikläger för över 100 gymnasieelever

I Sverige idag finns många elever som inte stimuleras tillräckligt mycket. Därför har Ung Vetenskapssport skapats för att arrangera evenemang som råder bot på det. Intresset och behovet är stort. På förra årets matematikläger svarade 85% av deltagarna att de någon gång inte blivit stimulerade att bli bättre inom matematik. Det är väldigt oroväckande och något som inte borde ske i Sverige.

»»» Läs vidare [My News Desk]