Lärargrupper på Facebook

Det finns ett stort utbud av diskussionsgrupper för skollärare på Facebook. Att delta i sådana grupper är ett utmärkt sätt att utveckla ditt professionella nätverk och en spännande del av din kompetensutveckling. Pedagog Trelleborg har skapat en aktuell lista över intressanta Facebookgrupper, Dela-kulturen på Facebook: Stöd, inspiration och samarbete, där du hittar grupper inom de flesta ämnesområden samt mer övergripande grupper om IKT eller pedagogik.

»»» Läs vidare [Flexspan]