Guldläge för lärare i naturvetenskap

Bristen på lärare i matematik, kemi, biologi och fysik driver upp lönerna. Fredrik Svensson på Universitetskanslerämbetet menar att det kommer att locka fler att bli lärare. Lärarbristen är här för att stanna om inget radikalt görs.

»»» Läs vidare [Naturvetarna]