Remiss: förslag till reviderad läroplan för förskolan

Med regeringens uppdrag som utgångspunkt har Skolverket bedrivit ett öppet och utåtriktat arbete där förskolans yrkesprofession, huvudmän och forskare har bidragit med sin kompetens. Även intressegrupper, myndigheter och fackförbund har bidragit med sina kunskaper.

I remissförslaget återfinns skrivningar om matematik på sidorna 6, 11 och 12. Du kan lämna ditt remissvar senast den 2 februari 2018.

»»» Läs vidare [Skolverket]