Nu avslutas projektet LOOP – om det virtuella och fysiska klassrummet

”LOOP” är ett ettårigt projekt med målet att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Två forskare följde sammanlagt fyra lärare och sju klasser i årskurs 8-9 inom ramen för projektet. Projektet avslutades i november och en av forskarna i projektet, Anna-Liina Gynne, berättar här hur året har varit.

»»» Läs vidare [Mälardalens högskola]