Miljö- och klimatsatsningar hotas av kompetensbrist

Naturvetarna är positiva till satsningarna på miljö- och klimat i regeringens budgetproposition för 2018. Men om det inte satsas mer på naturvetenskapliga högskoleutbildningar samt lärarkompetens i dessa ämnen i grund- och gymnasieskola riskerar satsningen att bli ett luftslott.

Naturvetarna släppte i dagarna vår årliga rapport med analyser kring arbetsmarknads-trender för våra professioner på fem års sikt. I rapporten konstateras att det finns en rad professioner det kommer råda brist på framöver. Bland annat matematiker, statistiker och kemister är framtida bristkompetenser. Dessa kompetenser är centrala för att klara en omställning till ett hållbart samhälle och för att främja grön innovation.

»»» Läs vidare [Naturvetarna]