Matten går som en dans

Matematik kan ofta kännas abstrakt. Genom att med kroppen och dans gestalta begrepp som diagonal, radie och romerska siffror blir kunskapen lättare att ta in. För tvåorna på Holmesskolan i Torsby har gymnastiklektionerna nu blivit även mattelektioner, under ledning av Jenny Boström, danslärare på kulturskolan i Torsby.

»»» Läs vidare [Nya Wermlands-Tidningen]