Kroatien köper Microbit till sina skolor

Farnell tillverkar 45 000 exemplar av utvecklingskortet BBC Microbit (micro:bit) till samtliga elever i årskurs 6 i Kroatien. Korten går till forsknings- och utbildningsinstitutet Carnet (Croatian Academic and Research Network) som lyder under Kroatiens utbildningsdepartement.

»»» Läs vidare [Elektronik Tidningen]

Se även: Vad är microbit? [Youtube]