Går till botten med skolresultaten

En undersökning visar att fler Motalaelever borde klara gymnasiet med godkända betyg efter 3 år. Nu tillsätts utredningar för att hitta orsaker och åtgärder.

»»» Läs vidare [Corren]