De jobbar bort rädslan för programmering

Nästa år blir den svenska skolan mer digital när programmering ska in på schemat. Men behovet av fortbildning är skriande och många lärare är bekymrade inför programmeringens intåg i klassrummet.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]