Bättre matteresultat om eleverna får tänka själva

Trots att svenska elever presterat dåligt i matematiktester i internationella mätningar de senaste åren, så kan trenden vända med hjälp av förändringar i undervisningen. Forskning visar att det finns faktorer som kan påverka matematikkunskaperna långsiktigt.

Ett exempel är att låta eleverna vara med och konstruera lösningar i större utsträckning än vad som görs idag, säger Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]