Programmering oroar lärarna

Nästa år införs programmering på schemat i skolan. Det oroar många lärare. Sju av tio saknar nämligen utbildning.

– Det finns ett stort behov av fortbildning och kompetensutveckling, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]