Pratar matte med eleverna

Matematikprojektet på Gustaf Adolfsskolan har ökat engagemanget bland eleverna, menar lärarna Rana Azam och Josef Eissa. Rana Azam har under projektets gång haft en klass i årskurs tre, numera en fyra, på skolan.

»»» Läs vidare [Folkbladet]