PME 42 arrangeras i Umeå, juli 2018.

Psychology of Mathematics Education (PME) är en årlig forskningskonferens i matematikdidaktik. Alla intresserade i detta ämnesområde är välkomna.

PME 42 äger rum i Umeå 3–8 juli 2018.

Mer information finns på konferensens webbsida och på Facebook.

Läs mer om The International Group for the Psychology of Mathematics Education här.