Matematik i yrkesprogram – en modell för två ämnens relationer med varandra

Matematikundervisningen på yrkesprogram sker ofta utan koppling till den yrkespraktik som eleverna har och kommer att möta i sin kommande yrkesutövning. Elisabet Bellander, Michael Blaesild och Lisa Björklund Boistrup har i sin studie visat att förståelse för både matematikämnet och byggämnet kan främjas när de två ämnena integreras.

»»» Läs vidare [forskul.se]