Appar ökar läsförmågan hos unga med läs- och skrivsvårigheter

Surfplattor och modern pedagogik bidrar till att öka läsförmågan och motivationen hos barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. De tycks också må bättre än vad tidigare forskning visat. Det är Emma Lindeblad vid Linnéuniversitetet som har undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter.

»»» Läs vidare [Forskning]