”Allt går tillbaka till matte”

Simon Linde har varit intresserad av matte sedan tioårsåldern. Och trots att han inte använder så mycket siffror när han löser uppgifterna har han tagit sig till final i skolornas matematiktävling för gymnasieelever.

»»» Läs vidare [Norra Skåne]