Skolan ska digitaliseras – men regeringens strategi får kritik

I takt med att digitala verktyg kommit in i skolorna har det blivit tydligt att ambitionsnivåerna och tillgången har sett och ser väldigt olika ut runtom i landet. Många kommuner har därför efterfrågat en strategi för att förstå vad som väntas av dem och vad de ska förhålla sig till.

»»» Läs vidare [Computer Sweden]