Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

»»» Läs vidare [Regeringen]