Programmering på schemat (igen) – hur gick det till?

Införandet av programmering ingår i arbetet för en samlad nationell IT-strategi för skolväsendet. Programmeringens intåg gick snabbt och utmärktes av några avgörande händelser från 2013 och framåt. För oss policyforskare var det också en ovanlig men dock inte unik process internationellt sett för att få till stånd en utbildningspolicy för skolans digitalisering.

»»» Läs vidare [Göteborgs universitet – Lärande och IT – Blogg]