Lärarfacket kritiskt när programmering ska in på schemat

Nästa höst ska alla landets elever i grundskolan och gymnasiet ha programmering på schemat. Men lärarkårens utbildningsbehov är stort – och Lärarnas Riksförbund (LR) är kritiska till att en central utbildningsplan inte rullats ut.

»»» Läs vidare [Svt]