Kodkriget – inget chiffer höll i längden

Knäckandet av Enigmakoden sägs ofta ha förkortat andra världskriget med två år. Men var den verkligen så viktig? Tidskriften Världens Historia har granskat de olika makternas kryptosystem och hur de påverkade krigsförloppet.

»»» Läs vidare [Världens Historia]