“Få användare vet hur data samlas in, används och delas”

En av huvudpunkterna på Forskardagen 6 december är doktorand Farzaneh Karegars föreläsning “Truth or dare?” om den ojämna kampen mellan stora datainsamlande företag och individen.
Farzaneh och hennes kollegor har arbetat fram verktyget Data track som hjälper användare att ladda ned och redigera personlig data från till exempel Facebook.

Verktyget har också använts i en studie om personers uppfattningar angående personliga data. Studien visade att få vet hur deras data samlas in, används och delas – och hur man som användare kan kontrollera detta. Många användare har också svårt att förstå skillnaden mellan data sparad lokalt på den egna datorn och data sparad externt på internet, berättar Farzaneh Karegar i en intervju med Karlstad universitet.

»»» Läs vidare [Biblioteksföreningen]