Ett första steg mot digitala nationella prov

De nationella prov som prövar skriftlig framställning ska göras på dator från höstterminen 2018. Idag är det upp till skolan om eleverna ska få använda digitala verktyg, men från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt.

»»» Läs vidare [Skolverket]