Digitala läromedel kan höja skolresultat – särskilt för lågpresterande elever

Elever i högstadiet kan ha stor nytta av digitala verktyg i undervisningen, särskilt de lågpresterande. Men bara om de används på rätt sätt och läraren har den kompetens som krävs.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]