Webbkurs i bedömning och betygssättning för lärare

Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen. Du kan börja kursen när du vill och genomföra den i valfritt tempo.

»»» Läs vidare [Skolverket]