Vetenskaplig nyfikenhet bästa boten mot fake news och klimatförnekelse

Ulrika Björkstén om kunskapsresistens – som är något helt annat än okunskap. Det handlar snarare om ovilja att ta till sig information som strider mot världsbilden i vår egen grupp.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]