Studenter spårar osynliga plastrester i havet

Växande öar av plastskräp flyter omkring i havet, det vet vi. Men inte alla tänker på att plasten så småningom bryts ner till mindre beståndsdelar, osynliga för blotta ögat men som kan finnas kvar i haven i årtionden och skada växt- och djurlivet. Detta vill en grupp ingenjörsstudenter vid LTH ändra på och håller därför på att utveckla en bärbar biosensor som kan upptäcka och mäta halten dessa så kallade mikroplaster. Satsningen görs inom ramen för en internationell tävling i syntetisk biologi, iGEM.

»»» Läs vidare [Aftonkuriren]