Sju av tio lärare i programmering saknar utbildning

Många lärare som om ett år ska undervisa i programmering saknar utbildning i ämnet. Åtta av tio mattelärare i högstadiet, som svarat på en undersökning från Lärarnas Riksförbund, känner sig osäkra på ämnet.
Från och med höstterminen 2018 kommer programmering ingå i framför allt ämnena matematik och teknik. Det gäller från årskurs ett i grundskolan upp till gymnasiet.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]