Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu har årets tredje nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, gått till tryck.
Läs om innehållet i detta nummer på NOMAD:s webbplats.

NOMAD nr 3, 2017 innehåller 5 artiklar.

Sharada Gade
Research as praxis, en route theory/practice teacher-researcher collaboration: a self-study

Torulf Palm, Catarina Andersson, Erika Boström and Charlotta Vingsle
A review of the impact of formative assessment on student achievement in matematics

Andreas Eckert
Theorizing the interactive nature of teaching mathematics: contributing to develop contributions as a metaphor for teaching

Annette Hessen Bjerke
The development of pre-service teachers’ self-efficacy in teaching mathematics

Paul Andrews and Niclas Larson
Analysing genomgång: a Swedish mathematics teaching lesson event

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren i fulltext, finns som vanligt på NOMADs webbplats.

e-NOMAD
Från och med 2010 ingår e-NOMAD i abonnemangen på NOMAD. Via e-NOMAD är samtliga publicerade artiklar i NOMAD tillgängliga i fulltext (pdf).

»»» NOMAD:s webbplats