Funderingar om geometri

Matematikern Jo Røislien funderar över tingens mest grundläggande egenskaper, och då särskilt formen på universum. Är det en frityrmunk eller en boll?

»»» Läs vidare [UR-skola]