Elever i gymnasiet tävlar internationellt i geometri

Under torsdagen samlades nära femtio ungdomar från Malmö och Lund för att delta i olympiaden i geometri. Arrangemanget är en del i en satsning för att stimulera unga som inte tycker att skolmatten är tillräckligt utmanande.

»»» Läs vidare [Skånska Dagbladet]