Ansök till lärarlyftet

Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver. Ansök till Lärarlyftet senast den 16 oktober för kurser med start våren 2018.

»»» Läs vidare [Skolverket]