Se roboten som ska lära elever programmera

Språkskolan i Umeå är den första grundskolan i landet där eleverna får programmera en riktig industrirobot. Det är databranschen som lånat ut roboten till skolan för att den ska användas i undervisningen.

»»» Läs vidare [Svt]