Så förändras jobbet för dataanalytiker när maskinerna styr

Principerna bakom artificiell intelligens är visserligen inte nya, men intresset bland världens företag har exploderat de senaste åren. Användningen ökar, och metoderna blir allt mer sofistikerade.

»»» Läs vidare [Computer Sweden]