Pojkar – största förlorarna i dålig skola

Pojkar är större förlorare än flickor i skolor med låg kvalitet, visar en amerikansk studie vars resultat är samstämmiga med en svensk rapport. Här är könsskillnaden till och med ännu större.

»»» Läs vidare [Aftonbladet]