Luras inte av Pisalättnaden

Under mer än ett decennium uthärdade den svenska skolan ett trauma. Snabbt sjunkande kunskapsresultat sågs parallellt med en skarp politisk debatt. När klockorna i veckan ringer in till ett nytt läsår råder för första gången på länge något som liknar politisk normalitet. Konfliktnivån kring skolan har sjunkit. Den utbredda känslan av panik och fritt fall dämpades i samband med de nya mätresultaten från Pisa och Timss.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]