Konsten att älska att misslyckas

Döm dig själv mindre och lär dig mer. Med ett dynamiskt mindset är det rentav lärorikt att göra fel. Statiskt tänkande däremot ska man se upp med, skriver Peter Fowelin.

I boken Matematik med dynamiskt mindset av matematikprofessorn Jo Boaler tillämpas de nya kunskaperna om mindset på matematikämnet. Utöver bokens gediget didaktiska perspektiv tillför Boaler hjärnforskningens nya rön, som visar att ”alla, under förutsättning att de får rätt instruktioner och återkoppling, kan lyckas i matematik och att alla kan uppnå de högsta nivåerna i skolan”, med undantag för kanske fem procent med mycket speciella behov. Det finns helt enkelt inget sådant som ”mattehjärna”.

»»» Läs vidare [Chef och Ledarskap]