Kartläggningar i förskolan kan bryta mot lagen

I höst ska Landskrona kommun börja kartlägga förskolebarnens ämneskunskaper i matematik. Men förfarandet saknar stöd i läroplan och skollag, enligt forskare. Utbildningsförvaltningen i Landskrona har beslutat om en ny “matematikstrategi” med målet att barnen i förskolan bland annat ska använda ett ökat antal matematiska begrepp.»»» Läs vidare [Lärarnas Tidning]