Hjärnan i fokus inför skolstarten

Det är inte bara för eleverna som skolstarten närmar sig. Under en heldag på Gullbrannagården hade alla medarbetare inom grundskolan uppstart inför läsåret. Tema för dagen var hjärnan. På den stora scenen Skeppet höll Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, sin föreläsning om hjärnans kapacitet.

– Den handlar om hur barn lär sig matematik och läser och att det är något som utvecklas med tid, säger han. Han belyser även en annan viktig faktor i lärandet – motivationen.

»»» Läs vidare [Laholms Tidning]