Forskaren: Läromedel är vägen till jämlik skola

I Shanghai används en och samma, statligt godkända, lärobok i matematik i samtliga skolor. Den ordningen tar större hänsyn till beprövad erfarenhet än vad det svenska systemet gör.

Det menar den brittiske läromedels- och bedömningsforskaren Tim Oates som ägnat decennier åt att studera skolsystem över hela världen.

Tim Oates och hans forskarkollegor vid universitetet i Cambridge har ägnat mycket tid och kraft åt att jämföra prestationen i skolsystem världen över och sedan utvecklat teorier för att förklara skillnaderna.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]