Hur ser tvådimensionell tid ut?

I Emporia i Malmö marknadsförs en 7D-biograf, en obegriplig misshandel av den vetenskapliga diskursen. Men vad säger egentligen vetenskapsmännen om ytterligare dimensioner?

»»» Läs vidare [Sydöstran]