Ny forskning ger ökad förståelse för vad undervisning i matematik innebär

Vad är egentligen undervisning i matematik? Det har Andreas Eckert vid Linnéuniversitetet undersökt i sin doktorsavhandling. Han menar att matematik kan ses som något läraren och eleverna skapar tillsammans i situationen i klassrummet, och att undervisning är en process där även läraren utvecklar sitt sätt att undervisa.

»»» Läs vidare [Linnéuniversitetet]