Matematisk lekplats

Bygget har startat för Tekniska museets nya matematiska lekplats som öppnar i september. Labyrinter, experiment, musikinstallationer och rutschkanor i form av matematiska mönster tjänar till att inspirera små genier.

»»» Läs vidare [Inrikes Magasin]