Läger för matteintresserade

Nyligen anordnade spetsutbildningen inom matematik ett träningsläger för intresserade ungdomar från hela länet. 18 elever träffades under en helg på Luleå miljöskola Vallen för att lära sig mer om matematik, arbeta med problemlösningar och matematiska utmaningar.

»»» Läs vidare [Norrbottens Kuriren]